Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

27 sierpnia 2019

NR 93 (Wrzesień 2019)

Przekazanie samochodu firmowego na cele prywatne a faktura VAT-marża

240

Kilka lat temu zakupiono samochód do firmy na fakturę VAT-marża. Został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W tej chwili chcę go wycofać z działalności.
1.    Czy aby przekazać samochód na cele prywatne mogę wystawić fakturę VAT-marża (jestem czynnym podatnikiem VAT) z firmy na siebie jako osobę fizyczną? Czy wycofać samochód mogę tylko oświadczeniem?
2.    Czy w JPK powinnam wykazać stawkę „zw” z tytułu wycofania z działalności samochodu?
 

Odpowiedź 

Czytelnik może przekazać samochód na cele osobiste protokołem przekazania, lub dokonać odsprzedaży samochodu przy zastosowaniu procedury VAT-marża, pod warunkiem, że nabył uprzednio samochód w celu jego dalszej odsprzedaży. Sprzedaż samochodu na fakturę VAT-marża wykazuje się w JPK w stawce 23%.

Uzasadnienie

Zastosowanie procedury VAT-marża dotyczy sprzedaży towarów używanych,  które podatnik nabył uprzednio w celu ich odprzedaży. Istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.
Zgodnie z art. 120 ust.10 ustawy o podatku od towarów i usług  opodatkowanie marży możliwe jest w sytuacji, gdy towary używane zostały nabyte od: 

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3.  podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Tak więc warunkiem zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia VAT naliczonego przy jego nabyciu. 
Ponieważ Czytelnik nabył samochód na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie faktury VAT marża, to nie mógł dokonać odliczenia podatku VAT z danej faktury. Faktura VAT marża nie zawiera bowiem w ogóle podatku VAT do odliczenia a jedynie końcową kwotę brutto zawierającą wartość pojazdu wraz podatkiem VAT marża.
Dodatkowo, sprzedaż samochodu w systemie VAT marża, zakładając, że pojazd był używany i stanowił składnik majątku firmowego, przez podatnika nieprowadzącego sprzedaży samochodów, może być dokonana, jeżeli:

  • nabywca użytkuje dany samochód dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej,
  • jednakże głównym celem już w momencie nabycia samochodu jest jego dalsza odsprzedaż.

Podsumowując, Czytelnik może skorzystać z procedury VAT-marża przy zachowaniu wymienionych wyżej warunków. 
Faktury VAT-marża w JPK wykazywane są po stronie sprzedaży: kwota marży netto – podstawa opodatkowania oraz podatek od marży, nie wprowadza się zatem c...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę