Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 105

Wrzesień 2020

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

Zakup telefonu od kontrahenta z Anglii z wysyłką z Rumunii

Karol Zen

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Ulga za złe długi w przypadku transakcji z kontrahentem z zagranicy

Karol Zen

Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towarów a zaliczka

Ewa Kot

WAŻNE TEMATY

Nieodpłatne świadczenie usług i wiarygodność usług niematerialnych

Jan Falkowski

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

Wartość początkowa nieruchomości i wydatki na remont bądź modernizację, a korekta VAT

Paulina Matuszewska

Opodatkowanie VAT sprzedaży gruntu z budynkiem wzniesionym na tym gruncie

Jan Falkowski

Brak podstaw do wystawienia faktury korekty najmu w przypadku śmierci najemcy

Jan Falkowski

Opodatkowanie VAT dotacji oraz wpłat mieszkańców otrzymanych w celu usunięcia azbestu z budynków

Jan Falkowski

Sprzedaż nieruchomości budynku oraz działki niezabudowanej a zwolnienie z VAT

Ewa Kot

VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Upadłość firmy a zarachowanie nadpłaty na zaległość podatkową

Joanna Nowicka

Sprzeciw małżonka na egzekucję z nieruchomości stanowiącej majątek wspólny zobowiązanego i małżonka

Paulina Matuszewska

Wykazanie przeksięgowania w nowym JPK

Katarzyna Domińska

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

Refakturowanie opłaty za telewizję kablową

Joanna Nowicka

ROZLICZENIA VAT

Dobrowolna wpłata podatku w siedzibie organu egzekucyjnego

Paulina Matuszewska

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym związane z korektą deklaracji VAT z kwotą „0” do zapłaty

Paulina Matuszewska