Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 96

Grudzień 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

Rozliczenie podatku akcyzowego i podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

Marta Rusin

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów odbieranych w kraju przez nabywcę

Iwona Kobiałka

Opodatkowanie VAT usług projektanta wnętrz

Jan Falkowski

Usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów, pożyczek a VAT

Jan Falkowski

Odwrotne obciążenie w okresie przejściowym

Paulina Matuszewska

Opodatkowanie stworzenia utworu reklamowego przez twórcę

Katarzyna Domińska

Podwykonawca – usługi budowlane a MPP

Ewa Kot

Rachunek dla firmy zagranicznej na potrzeby MPP

Ewa Kot

Faktura walutowa wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego

Joanna Nowicka

WAŻNE TEMATY

Rejestracja do VAT oraz wykreślenie z rejestru VAT

Jan Falkowski

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

Stawka VAT na zajęcia fitness organizowane przez GOSTIR

Jan Falkowski

Obowiązek Gminy do zgłoszenia rachunku lokaty krótkoterminowej do urzędu skarbowego

Paulina Matuszewska

Odliczenie VAT przez Gminę za utylizację azbestu

Paulina Matuszewska

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd za opłatą a opodatkowanie VAT

Stanisława Kossobudzka

Czy można pobrać jednorazowo opłatę targową za dany okres

Radosław Stępień

VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Wiążąca informacja stawkowa

Redakcja

Przepisy przejściowe w zakresie mechanizmu podzielonej płatności

Jan Falkowski

Przelew pomiędzy dwoma rachunkami VAT

Sławomir Strzykalski

VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Zmiana przeznaczenia środka trwałego firmy w związku z wykreśleniem podatnika z rejestru VAT

Stanisława Kossobudzka

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

Zwolnienie z VAT koncertów autorskich i coverów wykonywanych przez muzyka

Jan Falkowski

ROZLICZENIA VAT

Zaginięcie paczki a korekta odliczonego VAT

Iwona Kobiałka

Obowiązki podatnika związane z utratą zwolnienia podmiotowego VAT

Paulina Matuszewska

Utrata prawa do kwartalnego rozliczenia VAT po 1 listopada 2019 roku

Stanisława Kossobudzka

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

Odliczenie podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych samochodu

Paulina Matuszewska

Wynajem mieszkania na cele mieszkaniowe a odliczenie VAT

Paulina Matuszewska

Zakup mieszkania dla pracowników

Radosław Stępień

KASY REJESTRUJĄCE

Zakup kilku kas on-line a odliczenie ulgi

Ewa Kot

Czynności podejmowane przez podatnika i serwis związane z awarią kasy

Anna Kassian

Odliczenie ulgi za kasę rezerwową przy obowiązkowej wymianie kas

Anna Kassian

Obowiązek wymiany stosowanej kasy na kasę on-line przy sprzedaży gazu do kuchenek i zapalniczek

Anna Kassian

Termin odliczenia ulg w deklaracji VAT za wymieniane kasy on-line

Anna Kassian

Kasy on-line użytkowane na podstawie umowy najmu

Anna Kassian

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

Obowiązek wystawienia konsumentowi faktury do paragonu

Joanna Nowicka

Miesięczne rozliczenie VAT w przypadku sprzedaży części samochodowych

Paulina Matuszewska

MPP i obowiązkowy zapis na fakturze

Ewa Kot