Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 92

Sierpień 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

Podstawa opodatkowania do transakcji WNT

Ewa Kot

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Kopia dokumentu potwierdzającego WDT a stawka 0%

Paulina Matuszewska

Stawka 0% dla sprzedaży plecaków na rzecz kontrahenta austriackiego

Ewa Kot

WAŻNE TEMATY

Najnowsze rozstrzygnięcia polskich sądów i wyroki trybunału UE

Jan Falkowski

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

Joanna Nowicka

Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie a VAT

Iwona Kobiałka

Faktura dokumentująca sprzedaż usług odprowadzania i oczyszczania ścieków

Stanisława Kossobudzka

Posiłki dla uczniów w szkole gminnej bez VAT

Joanna Nowicka

Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu kosztów energii

Jan Falkowski

VAT NALICZONY / ZAKUPY

Prawo do odliczenia VAT od raty leasingowej po rezygnacji ze zwolnienia z VAT

Paulina Matuszewska

Rezygnacja ze zwolnienia VAT a odliczenie podatku od zakupu nieruchomości

Paulina Matuszewska

Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia VAT

Sławomir Strzykalski

Rozliczenie importu towarów z Indii

Ewa Kot

Import usług od firmy czeskiej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej

Jan Falkowski

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

Czynny żal za brak faktury w terminie

Joanna Nowicka

Procedura VAT marża przy dostawie towarów używanych i przedmiotów kolekcjonerskich

Ewa Kot

Rozliczenie VAT ze sprzedaży zużytych metalowych części maszyn i urządzeń

Paulina Matuszewska

Opodatkowanie VAT nieodpłatnego przekazania towaru małżonkowi

Sławomir Strzykalski