Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 91

Lipiec 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT

Mariusz Nowak

WAŻNE TEMATY

Podatnik podmiotowo zwolniony z VAT - prawa i obowiązki

Jan Falkowski

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

Opodatkowanie VAT transkacji ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

Jan Falkowski

Dokumentowanie zapłaty zaliczki dotyczącej sprzedaży zwolnionej

Stanisława Kossobudzka

W jaki sposób Gmina powinna obciążyć kosztami szkolenia spółkę miejską

Ewa Kot

VAT NALICZONY / ZAKUPY

Odliczenie VAT od samochodu demonstracyjnego

Sławomir Strzykalski

Odliczenie VAT od opłat dodatkowych w leasingu

Stanisława Kossobudzka

Brak faktury a odliczenie VAT

Paulina Matuszewska

Prawo do korekty deklaracji VAT-7 po zakończeniu działalności gospodarczej

Paulina Matuszewska

Odliczanie VAT z faktur za naprawy pojazdu

Joanna Nowicka

Zmiana przeznaczenia pojazdu nabytego w leasingu operacyjnym a obowiązek korekty odliczonego VAT

Jan Falkowski

Możliwość odliczenia VAT od zakupu usługi cateringu przez hotel i hostel do dalszej odsprzedaży

Mariusz Nowak

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

Skutki sprzedaży towarów w promocji za 1 zł na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych

Mariusz Nowak

Procedura VAT-marża przy sprzedaży towarów

Ewa Kot

Kupony rabatowe bez VAT

Joanna Nowicka

Nieodpłatne przekazanie a prawo do odliczenia VAT

Iwona Kobiałka

Obowiązki dokumentacyjne w przypadku zapłaty zaliczki i rezygnacji z zakupu

Iwona Kobiałka

Sprzedaż aplikacji mobilnej

Joanna Nowicka

Sprzedaż lokalu użytkowego po modernizacji - stawka VAT

Jan Falkowski

VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Faktura VAT za usługę kompleksową

Katarzyna Domińska

Deklaracje VAT zostaną zastąpione nową formą pliku JPK

Katarzyna Domińska

VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych

Katarzyna Domińska

Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT od 1 stycznia 2020 roku

Katarzyna Domińska

Odliczenie VAT od zakupów w Polsce na rzecz jednostki macierzystej z siedzibą poza UE

Katarzyna Domińska

Czy obrót z wynajmu mieszkania wlicza się do limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT

Katarzyna Domińska

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

Opodatkowanie dzierżawy nieruchomości u podatnika wykluczonego ze zwolnienia podmiotowego

Paulina Matuszewska

Nie każda usługa internetowa jest „usługą elektroniczną”

Joanna Nowicka

Usługa naprawy elementów elektronicznych a obowiązek rejestracji do VAT

Ewa Kot

Wykonanie usługi projektowej ogrodu w Czechach przez podatnika zwolnionego podmiotowo

Ewa Kot

Opodatkowanie VAT usługi projektowej dla firmy ze Szwecji

Jan Falkowski

Usługa transportowa dla usługobiorcy z Anglii nieposiadającego numeru VAT-UE

Paulina Matuszewska

Refakturowanie kosztów przesyłki pocztowej a stawka VAT

Sławomir Strzykalski

ROZLICZENIA VAT

Dopłata do rentowności osiąganej przez dystrybutora

Radosław Stępień

Przekazanie przez producentów towarów żywnościowych na cele działalności charytatywnej na gruncie VAT

Mariusz Nowak

Jak rozliczyć VAT po zmarłym podatniku

Joanna Nowicka

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym a przedawnienie

Paulina Matuszewska

KASY REJESTRUJĄCE

Oświadczenie pracownika prowadzącego ewidencję za pomocą kasy rejestrującej u podatnika

Anna Kassian

Zmiana oznaczeń literowych do stawek podatku na kasach rejestrujących w 2019 roku

Anna Kassian

Odliczenie ulgi za kasę on-line w 2019 roku

Anna Kassian

Odliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej przed 1 maja 2019 roku

Anna Kassian

EKSPORT TOWARÓW

Prawo do stawki 0% przy eksporcie pośrednim

Stanisława Kossobudzka