Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 87

Marzec 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

Przekroczenie limitu zwolnienia z WNT przez podatnika zwolnionego z VAT

Redakcja

WAŻNE TEMATY

Odsetki i sankcje Vat

Redakcja

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

Rozliczenie VAT z tytułu świadczenia usługi budowlanej w Niemczech dla osoby prywatnej

Redakcja

Opodatkowanie VAT sprzedaży dostępu do treningów online oraz obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

Redakcja

Wynajem mieszkania prywatnego dla pracowników na cele mieszkalne a VAT

Redakcja

Miejsce świadczenia usług montażu i serwisu turbin elektrowni wiatrowych

Redakcja

Nabycie usługi tłumaczenia od zagranicznego kontrahenta przy świadczeniu usług turystycznych w kalkulacji marży

Redakcja

ROZLICZENIA VAT

Wystawienie duplikatu faktury po zakończeniu działalności gospodarczej

Redakcja

Korekta niewykonanej usługi rozliczonej w deklaracji

Redakcja

Zaliczenie zwrotu VAT na zaległości podatkowe wobec US oraz samorządowych organów podatkowych

Redakcja

Roczna korekta VAT przy zmianie przeznaczenia środka trwałego

Redakcja

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

Prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z wynajmem lawety

Redakcja

Odliczenie VAT oraz zaliczenie do kosztów wydatków ponoszonych na użyczony samochód

Redakcja

Faktury z delegacji poza terytorium kraju za hotel, gastronomię i wynajem samochodu a rozliczenie VAT

Redakcja

Odpłatne wynajęcie pracownikom samochodów służbowych a odliczenie 100% podatku VAT

Redakcja

Ulga na złe długi - zapłata należności przez dłużnika po dokonaniu korekty podatku naliczonego

Redakcja